ÅRSAFSLUTNING 2016

 
Vinderne af årets sidste herredag, omgivet af sponsorer Peter & Peter

MESTER I HULSPIL 2016

 
Vinder af hulspilsturnering 2016 blev
Michael Espensen
 
 
 

ECLECTIC VINDERE 2016

 
Vinder af A-rækken Victor Larnkjær
Vinder af B-rækken Steen Jørgensen
Kære medlem af Herreklubben,

Vi sender dig de bedste ønsker om et rigtigt Godt Nytår og siger tak for sæsonen der er gået.

2016 har været spændende for bestyrelsen, for alt var nyt for os. Vi føler vi har lært meget, så der er basis for tilretninger i 2017 og måske afprøvning af flere nye tiltag.

Vi vil gerne sige en stor tak til alle der har deltaget i at få Herreklubben til at fungere og ikke mindst til vores sponsorer.

En særlig tak skal lyde til Bryggeriet Braunstein - både for præmier til matcherne i løbet af året, men også fordi de har inviteret hele Herreklubben til Øl- og whiskysmagning på bryggeriet.

Øl- og whiskysmagningen vil finde sted

Fredag den 27. januar 2017 kl. 18.00 hos

Bryggeriet Braunstein, Carlsensvej 5, 4600 Køge

I forbindelse med smagningen vil der blive arrangeret en let anretning, så vi håber at få nogle hyggelige timer sammen. Vi håber på stor deltagelse til dette første vinterarrangement.

Det er selvfølgelig vigtigt for os at vide, hvor mange der deltager. Derfor er tilmelding nødvendig. Send os derfor en mail med dit navn og medlemsnummer (tilmelder du andre, så bedes du sikre dig at de kan og ikke selv tilmelder sig). Tilmelding skal ske til: leif@larnkjaer.net eller ved besvarelse af denne e-mail, senest den 13.1.2017 kl. 12.00.

Til orientering kan oplyses, at vores regnskab vil blive lagt på hjemmesiden (torsdagsherrer.dk) primo januar 2017. Vi kan allerede nu se, at vi får et overskud der er større end forventet. Det skyldes flere faktorer: flere medlemmer end budgetteret, aflysning af en matchtur samt aflysning af en måneds-afslutning i forbindelse med branden. Det skyldes også delvist, at vi har været lidt forsigtige med omkostninger, indtil vi kendte lidt mere til driften. Ja, og så skyldes det selvfølgelig også, at vores kasserer har styret økonomien med hård hånd. (REGNSKAB LIGGER UNDER FANEN BESTYRELSE)


Hvis du er glad og tilfreds med den måde Herreklubben fungerer på nu, så sig det til andre, så vi kan blive endnu flere i 2017. Har du forslag til ændringer og forbedringer, så sig det til bestyrelsen, så vi kan forsøge at gøre noget ved det.

Vi glæder os til den kommende sæson og håber I igen vil bakke op om Herreklubben.

De bedste Nytårs hilsner

Bestyrelsen i Herreklubben
Webmaster: Claus Larnkjær  | Tlf.: 40143045 | claus@larnkjaer.net