Bestyrelse

Kurt Sejr Madsen
Næstformand  scorereg
22 51 34 30
 kurtsejrmadsen@gmail.com
 
 
 
Leif Larnkjær
Score.reg.
 
40 76 72 50 
 leif@larnkjaer.net
 
Karsten Mark Pedersen
Kasserer, regnskab
 
 21 28 30 83   kmp@kogegolf.dk
 
 
Torbjørn Olsen
Udflugter, restaurant
 40 41 19 10  kokken.olsen@gmail.com
 
 
Torben Sørensen
Referent, Udflugter,
sponsorer
 
 
 23 84 13 49  peer.sorensen@mail.dk
 
 
 
Lasse Hedemann
Næstformand, speaker
 
 
 
28 10 40 17  lassejfaxe@gmail.com
Henrik Tind
Formand
 
 
40 25 93 63
 
 
 
htn@kem-en-tec.com
 
 
Claus Larnkjær
Webmaster
 40 14 30 45
 claus@larnkjaer.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster: Claus Larnkjær  | Tlf.: 40143045 | claus@larnkjaer.net