Medlemmer / Bliv medlem

Bliv medlem

Alle mandlige medlemmer af Køge Golf Klub, over 18 år og med et handicap under 36 kan meldes ind i Herreklubben i Køge Golf Klub.

Kontingent for 2024 er fastsat til kr. 500,- som skal være indbetalt i god tid inden Du deltager i Din første match.

Skulle nye medlemmer komme til midt i sæsonen betales et forholdsmæssig beløb efter en konkret vurdering.

Betaling for medlemsskab/kontingent kan ske via MOBILPAY 608386 eller ved bankoverførsel til vores nye konto i Spar Nord Bank:
9077 1380423398 (Husk at anføre medlemsnr. og navn ved indbetaling)

Af praktiske årsager undgår vi helst kontante betalinger...:-) !

Kontakt et medlem af bestyrelsen ved eventuelle spørgsmål.


Webmaster: Claus Larnkjær  | Tlf.: 40143045 | claus@larnkjaer.net