"Regler" / Fortrinsret

Fortrinsret

Herreklubben har fortrinsret TORSDAGE fra kl. 13.00 til kl. 15.53
 
Alle opfordres til at lave 4-bolde på almindelige tider eller at deltage i lodtrækningsblokkene:
 
Der er sket en udvidelse af l.odtræningstiderne, som nu ser sådan ud:

Blok 1: kl. 13:45, kl. 13:53 og kl. 14:00
Blok 2: kl. 15:15, kl. 15:23 og kl. 15:30

Lodtrækningstiderne bruges typisk af medlemmer, som ikke har/eller ikke vil have faste spillepartnere og et godt sted at begynde for nye medlemmer af Herreklubben. Vi gør samtidig opmærksom på, at Covid-restriktionen om, at skulle kontakte og få tilsagn om deltagelse i bolden i en ikke fyldt booket bold, ikke gælder for Herreklubbens lodtrækningstider.
 
For Herreklubbens øvrige fortrinsretstider gælder klubbens almindelige regler om kontakt før tidsbestilling.
 
Lodtrækningsbolde fordeles 10 minutter før første start.
 
Ikke medlemmer af Herrreklubben kan godt spille sammen med medlemmer af Herreklubben.  (men ikke være markører)
 
Webmaster: Claus Larnkjær  | Tlf.: 40143045 | claus@larnkjaer.net