Opstartsmøde referat

Referat af Herreklubbens intromøde torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00, i Køge Golf Klub.

Formanden indledet mødet med at byde de ca. 60 fremmødte deltagere velkommen, med speciel velkommen til Bjarne Djan, som tiltræder stillingen som golfmanager i Køge Golf Klub pr. 1. april 2024. Bjarne fortsatte mødet, med få ord, en kort præsentation af sig selv, herunder, at han ser frem til sit nye job med stor glæde. Formanden opfordrede straks Bjarne til at blive medlem af Herreklubben.

Formanden nævnte, at kontingentet for 2024 er uforandret i forhold til 2023, så stadig DKK 500, og at der i 2023 var 172 medlemmer af Herreklubben, hvilket var et passende antal, set i lyset af de spilletider som Herreklubben er tildelt over sæsonen.

Herefter præsenterede formanden de øvrige medlemmer af bestyrelsen, der alle var fremmødte, med undtagelse af Karsten, der var optaget af anden aktivitet. Formanden nævnte i sin præsentation, hvilke områder de enkelte næstformænd specielt beskæftiger sig med. Ligeledes nævnte formanden, at alle gerne vil fortsætte i bestyrelsen i 2024, et budskab som blev modtaget med stor applaus fra forsamlingen, hvilket, i bestyrelsen, blev betragtet som en accept af, at bestyrelsen kan fortsætte i en uændret sammensætning i 2024.

Formanden gennemgik 2024-regnskabet, hvor specielt Sverigesturen blev gennemgået, set i lyset af det betydelige overskud på godt DKK 13.000 som turen havde givet. Årsagen skal findes i flere forhold, primært flere deltagere end budgetteret (lavere buspris pr. deltager), bedre fortjeneste ved ølsalg (en deltager nævnte endda, at der på hjemturen var udsolgt), lavere SEK-kurs en budgetteret (der var indlagt buffer). Budget 2024 blev gennemgået. Der var ingen spørgsmål til regnskab og budget, som derved blev godkendt med applaus.

Henrik fortsatte med næste punkt, som omhandlede turneringsplan 2024, og indledte med at meddele, at vi i bestyrelsen selvfølgelig i årets løb har lyttet til medlemmerne og deres forslag og ønsker. Med hensyn til spisning ved månedsafslutningerne, oplyste Henrik, den indgåede aftale med restauranten, som indebærer, at der for fremtiden altid vil være to retter, den ene med løbende udskiftning som tidligere, og altid en burger, og bestilling sker samtidig med tilmelding til matchen, som tidligere. Ligeledes gjorde formanden opmærksom på, at det kunne være vanskeligt, ved månedsafslutningerne, at kunne bestille og købe mad på selve dagen, på grund af almindeligt travlhed i køkkenet. Henrik forklarede de forskellige matchformer ved månedsafslutningerne, som i år har flere varianter end tidligere. Både flere matchformer, og tiltaget omkring bespisningen, blev godt modtaget af deltagerne. Et medlem spurgte, om der i bestyrelsen havde været overvejelser om, hvilken ugedag udflugter skulle afholdes. Henrik svarede, at det var der, men man fortsatte med fredag, idet det ofte er vanskeligt, at få plads på andre baner om torsdagen, da klubberne selv har klubturneringer på denne ugedag.

Formanden fortsatte sit indlæg med at fortælle om den nye inddeling i 4 rækker ved den løbende Eclectic-turnering. Eliterække op til hcp. 5,0, A-række fra hcp. 5,1 til 17,8, B-række fra 17,9 og ”op”, samt en C-række der spiller fra andet teested end 57. Der spilles fortsat med halv hcp. dog ingen reduktion til spillere med plushcp.

Magnus præsenterede herefter Klub-i-klubben-appen, med de ændringer, forbedringer og opdateringer som er foretager siden sæsonen 2023, herunder mulighed for makkermatch m.m. Opdateringen og de forklaringer og besvarelse som Magnus fremlagde, blev alle godt modtaget, og Magnus kunne forlade ”podiet” under stort bifald.

Formanden oplyste, at Herreklubbens hidtidige to hovedsponsorer, Unika Vine, og Shoppen, også fortsætter som hovedsponsorer i 2024. Henrik opfordrede samtidig kraftigt medlemmerne til, at benytte vores sponsorer. Indlægget blev afsluttet med stor applaus til vores hovedsponsorer, Unika Vine og Shoppen.

Under eventuelt, nævnte formanden, at hvis der måtte være medlemmer som kunne være interesseret i at give en hjælpende hånd til i bestyrelsen, var alle velkomne. Michael Belt og Preben Langfeldt oplyste, at begge, ved seneste intromøde, havde givet udtryk for, at de stod til rådighed, men havde begge intet hørt, hvortil formanden kunne oplyse, at der endnu ikke havde været behov for assistance.

Morten Windsløv foreslog, at man kunne spille Irish Twosome (Indsat af undertegnede: Scotch el. Irish Twosome Variant af Greensome. Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome). Kan spilles både som slagspil og hulspil. Kaldes undertiden "Chapman" eller "Pinehurst" - især hvis den spilles som mixed.) Henrik oplyste, at vi vil tage det med i vores overvejelser i 2025-programmet, i 2024 allerede er fastlagt.

Farvetrykte matchprogrammer 2024, blev udleveret til samtlige medlemmer er måtte ønske det.

Tommy Svendsen spurgte, om det eventuelt er muligt, at få ændret de første lodtrækningstider, som pt er fastsat til 13.38, 13.45 og 13.53 til 12.38. 12.45 og 12.53. Leif foreslog, at man blot kunne booke disse tidlige tider, hvortil Tommy oplyste, at det blandt andet ved denne lodtrækningsbooking, at man fik tilknyttet nye medlemmer af Herreklubben. Forslaget blev godt modtaget, og konklusionen blev, at bestyrelsen, fortsætter arbejdet med, at forsøge på, at flytte de omhandlede tider.

Formanden spurgte, om der var flere som ønskede ordet, hvilket ikke var tilfældet, og mødet blev hævet.

Køge, 25.03.2024

Torben Sørensen

Månedsafslutning

Det er en fornøjelse at kunne invitere Jer alle til den første ordinære månedsafslutning i sæsonen 2024, torsdag den 25. april 2024.

Vi spiller en AM/AM holdmatch med gunstart kl. 15:00, altså en stableford match, hvor de 3 bedste scores på hvert hul er tællende til holdet.

Tilmelding til matchen foregår i Golfbox, som også sætter holdene, så vi får tilnærmelsesvise lige store handicap summer pr. hold, der deltager. Der åbnes for tilmeldingen i Golfbox fredag den 11. april 2024 kl. 16:00 og der lukkes for tilmelding tirsdag den 22. april 2024 kl. 24:00.

Registrering og oplysning om holdsammensætning samt starthul sker ved turturneringskontoret fra kl. 14:00 til kl. 14:45.

Der er som altid mulighed for spisning efter matchen hos Køge Spisehus. Menuen består af:

Kylling i rød karry, stegte peperfrugter og dampede ris. Pris kr.150,00 eller

Dryaged oksekødsburger, briochebolle. grove fritter. Pris kr. 135,00

der betales samtidigt med tilmeldingen i GolfBox.

Præmieoverrækkelse for dagens match og de øvrige matcher fra april måned vil foregå direkte efter spisningen.

Vi glæder os til at byde Jer velkommen til årets første og afslutning og ikke mindst til at vi kan få gang i det sociale samvær og klubliv.

Vel mødt.

Med venlig golfhilsen

Bestyrelsen

Resultater

 Husk at alle resultater kan ses i vores APP:
 
 
 
Webmaster: Claus Larnkjær  | Tlf.: 40143045 | claus@larnkjaer.net